Jak skladovat svářecí materiál? Dráty, elektrody a jiné

Jak správně skladovat svářecí materiál? Dráty, elektrody a jiné

Skladování svářecího materiálu ✅. Základní pojmy a tipy ✅, jak skladovat dobře a zajistit tak jeho dlouhou životnost, použitelnost a kvalitu ✅✅.

Ideálně je nutné dodržet pár zásad a pravidel. Obecně jsou ale těžší a proto se používá takzvané ,,in-time" zásobování a nakupování materiálů.

Na správné skladování má vliv: prostory skladování, doba skladování, vhodná teplota a vlhkost prostředí skladu. Jen za takových podmínek nedojde k degradaci materiálu, jeho znehodnocení a následně problémům při sváření a vadám samotných svarů.

Prostory skladování svářecího materiálu

Přídavné materiály by měly být skladovány v prostorech k tomu určených. Skladech. Materiál by měl být skladován v úplných a neporušených obalech.

Doba skladování svářecího materiálu

Obalené svářecí elektrody - maximálně 1 rok. Po této době by před svářením měl být proveden zkušební svár k ověření vlastností zkušebního návaru s patřičnou zkouškou

Svářecí dráty plné i trubičkové / plněné dráty - za předpokladu, že jsou dráty skladovány v neporušených obalech, za dodržení optimální teploty a vlhkosti a s vyloučením vlivu jiných okolních vad, je jejich životnost pokládaná za neomezenou.

Teplota vlhkost skladování svářecích materiálů

Teplota musí být stálá, bez výkyvů a minimálně 15 °C s relativní vlhkostí do 60 %.

O teplotě a vlhkosti by měly být prováděny kontroly minimálně 4x denně a zaznamenávány pomocí monitorovacího/měřícího zařízení. Archivace záznamů minimálně po dobu 10ti let. Monitorovací či měřící zařízení musí být kalibrováno každý rok a opět kalibrační listy archivovány po dobu minimálně 10ti let.

 

 

Skladování svářecího materiálu

mrknout do obchodu se svářecí technikou