Jak se naučit svařovat?

Jak se naučit svářet? Jednoduše!

Jak se naučit svařovat? Svařovat kovy? Jednoduše ✅. Z gauče a od televize to nepůjde ale není to start rakety do kosmu. Naučíš se to i ty! Základ je vhodná svářečka a chtít! ✅. 

Pamatuj, že nikdo se nenaučí svařovat pouze čtením instrukcí, návodů, manuálů či svářecí literatury a ani koukáním na Youtube. Schopnost svářet získáš jen a jen praxí. Získané informace a nakoukaná video se Ti určitě neztratí. Pomůžou Ti jako nezkušenému svářeči pochopit základy a principy svařování. Hodně toho zjistíš právě u nás na blogu o sváření a svařování. Samotná praxe je ale nenahraditelná.

Tvoje znalosti jako svářeče musí jít nad rámec informací a samotném sváření a svářečském oblouku. Jako svářeč potřebuješ vědět, jak vůbec ovládat svářecí oblouk. K pochopení samotného svářecího oblouku je dobré vědět, jak funguje svářečka a svařovací obvod, který dodává proud během sváření. 

Svařovací obvod začíná držáku elektrody ( MMA metoda sváření ) nebo hořáku ( MIG/MAG metoda sváření nebo TIG svářecí metoda ). Obojí je připojení do svářečky. Elektrický proud protéká svařovacím kabelem nebo hořákem od svářečky do svařovaného materiálu přes který se vrací zemnícím vodičem zpět do svářečky. Celý obvod musí být tak průchozí - uzavřený. Zemnící svěrka s kabelem musí být tak umístěna pevně na očištěném svařovaném kovu. Samotný kov musí být očištěn od nátěru, rzi a nečistot. Základem je dosáhnout výborného průtoku elektrického proudu. Dobré je i zemnící svěrku umístit co nejblíže svařovanému místu.

Samotné sváření elektrickým obloukem ( MMA, MIG/MAG, TIG, FCAW ) probíhá pomocí elektrického oblouku, který taví materiál. V prostoru mezi svařovaným materiálem a špičkou svařovací elektrody ( obalená svářecí elektroda, MIG/MAG svářecí drát nebo TIG wolframová elektroda na sváření ) je vytvořen elektrický oblouk. 

Pro samotné sváření je základem se naučit a mít: stabilní ruce, dobrý zrak a duševní stav. Samotná obsluha svářečky ovládá svařovací oblouk tvořený svářečkou a tím sám tvoří kvalitu svaru. Nikoli samotná svářečka. Vhodná svářečka a vybavení jen pomůžou nebo zlepší samotný výkon svářeče.

Elektrický oblouk vytvoří teplotu cca 3315 °C, což je dostatečná teplota k tavení kovů. Elektrický oblouk je velmi jasný a lidské oko se se tak na něj nemůže dívat nechráněnýma očima. Nechránění očí způsobí velmi silné popáleniny sítnice a trvale poškodí zrak. Je nutné si zrak při sváření chránit. Stejně tak je vhodné chránit i ostatní části těla při sváření.

Svářeč při práci

Samotné sváření začíná zažehnutím svařovacího oblouku. Každá metoda sváření obnáší trošku něco jiného.

 • MMA - sváření tavící se obalenou elektrodou . Zde se elektrický oblouk zapálí lehkým škrtnutím o svařovaný materiál. 
 • MIG/MAG - sváření tavícím se drátem v ochranné atmosféře plynu z lahve. Zde se elektrický oblouk zapálí pomocí zmačknutí tlačítka na svářecím hořáku.
 • FCAW - sváření tavícím se drátem v ochranné atmosféře plynu tvořeným samotným plněným drátem. Zde se elektrický oblouk zapálí pomocí zmačknutí tlačítka na svářecím hořáku.
 • LiftTIG - sváření netavící se elektrodou v ochranné atmosféře inertního plynu. Zde se elektrický oblouk zapálí lehkým škrtnutím o svařovaný materiál.
 • TIGsváření netavící se elektrodou v ochranné atmosféře inertního plynu. Zde se elektrický oblouk zapálí pomocí zmačknutí tlačítka na svářecím hořáku.

Zapálení svářecího oblouku

 • Zapálení oblouku pomocí tlačítka je vcelku snadné. Přiblížím špičku hořáku k svařovanému materiál na cca 3-5 mm a zmačknu tlačítko.
 • Zapálení oblouku pomocí škrtnutím o materiál je už trošku těžší. Potři = škrtni elektrodou o svařovaný kov v místě svařování, dokud neuvidíš jiskry. Při samotném tření zvedni elektrodu o přibližně 3 mm od svařovaného materiálu, aby se oblouku stabilizoval a hořel. Pokud elektrodu během tření zastavíš, tak se Ti elektroda přilepí. Většina začínajících svářečů se pokouší zapálit oblouk poklepání elektrody o desku - svařovaný materiál. Výsledkem je opět jen to, že se v momentu poklepu elektroda přilepí ( pomalý poklep ) nebo naopak oblouk vůbec nezapálí ( rychlý poklep či velké oddálení od materiálu a tím se zapálený oblouk okamžitě zase přeruší ).

 

Správná délka svářecího oblouku

Délka oblouku se vzdálenost od konce elektrody a svařence. V okamžiku, kdy je oblouk stabilizován, je velmi důležitá správná délka oblouku. Oblouk by měl být přibližně 1,5 až 3 mm dlouhý. Vzhledem k úbytku samotné elektrody musíš během svařovacího procesu a hoření samotného oblouku jeho délku upravovat - přibližovat se k svářenému materiálu a udržovat tak neustále vzdálenost - délku oblouku 1,5 - 3 mm dlouhý.

 

Správná rychlost sváření

Důležitým faktorem je kontrolovat, zda roztavená lázeň následuje elektrický oblouk. Je tedy důležité, nedívat se pouze přímo na elektrický oblouk. Vzhled svařovací lázně a samotného hřebene svaru v místě tuhnutí roztaveného materiálu Ti krásně ukáže správnou rychlost svařování. Povrch hřebene by se měl tvořit přibližně 10 mm za špičkou elektrody nebo hořáku. Většina začátečníků má tendenci svařovat příliš rychle, což má za následek svar v podobě tenkého "červa". Ten vznikne, když jedeš moc rychle a nekoukáš na samotnou svarovou lázeň.  Musíš najít optimální rychlost. Měj trpělivost. Nesmíš jet moc rychle ale opačně ani pomalu, jinak budeš materiál neustále propalovat. Správná rychlost není stejná u tenkého materiálu a tlustého materiálu. Musíš ji vždy přizpůsobit.

 

Jak získat svářečskou praxi?

Nejlepší způsob. jak získáš svářecí dovednosti, je praxe. Zkoušet svářet. Zkoušet svářet. Zkoušet svářet. Svářet, svářet, svářet. A svářet.

Vyzkoušíš si a postupně nacvičíš:

 • Zapálení oblouku
 • Správnou polohu svařování
 • Správnou délku oblouku
 • Správnou rychlost svařování

Toto jsou nejzákladnější dovednosti, které musíš mít a naučit se je. Neboj se a svářej! Dokážeš to!

Později, pro lepší výsledky a požadavky na svár - jeho vlastnosti a vzhled, můžeš řešit a nabírat další zkušenosti v mnoha dalších oblastech, které na to všechno mají vliv a souvisí se svářením:

 • Svářečky, jejich funkce, nastavení a vlastnosti
 • Znalosti o kovech a jejich vlastnostech
 • Typy přídavných materiálů a jejich vlastnostech
 • Druhy ochranných svářecích plynů
 • Typy a druhy svarů

 

mrknout do obchodu svářecí techniky na vybavení svářeče