Jak připojit TIG hořák k svářečce?

Jak nebo spíš kam připojit TIG hořák k svářečce?

Při zapojení TIG hořáku k TIG svářečce dochází velmi často k omylu a chybnému zapojení. Vždy je nutné správně zapojit polaritu - kabelový konektor na správný pól TIG svářecího zdroje.

Při sváření stejnosměrným proudem ( DC ) se používá takzvaný přímá polarita. To znamená, že TIG hořák osazený wolframovou elektrodou se zapojí na MÍNUSový pól svářecího zdroje a kostra neboli zemnící kabel na PLUSový pól svářečky. Toto zapojení TIG hořáku k svářečce se používá jednak běžně a jednak nejčastěji. Wolframová elektroda není přetěžována a zbytečně se neopotřebovává. Používá se pro sváření uhlíkové oceli, nerezu, nebo třeba titanu.

Při sváření střídavým proudem ( AC ) se používá nepřímá polarita jinak řečeno inverzní zapojení. TIG hořák osazený wolframovou elektrodou se zapojuje na PLUSový pól svářečky a kostra - zemnící kabel na MÍNUSový pól svařovacího zdroje. Při tomto zapojení se proudově velmi zatěžuje wolframová elektroda a dochází tak k jejímu vysokému opotřebení. Toto zapojení se tak používá pouze a výhradně pro sváření při nízkých proudech a sváření hliníku a jeho slitin.