Jak kontrolovat kvalitu svarů

Jak zkontrolovat kvalitu svarů

Věřím, že už jsi něco svařil/a, a možná sis řekl: to je v pohodě ono to vydrží. Samotné vady ve svarech a vše o nich již víme, stejně i o jejich vzniku. Teď se zaměříme na kontrolu, a to jak profesionální, která se nám běžným smrtelníkům asi nepoštěstí, tak takovou kterou jsme schopni praxí získat. V tomto případě, pokud se jedná o domácí práci, můžete si podle tabulek spočítat jestli jste v přípustných vadách a mezích. Pokud se bavíme o výrobcích, pro ty jsou zase stanovené normy a kontrolu svarů může provádět jen osoba s certifikací. Jedno budeme mít ale společné s profíky. Pro správnou vizuální kontrolu je zapotřebí mít dobrý zrak a pořádné osvětlení.

Metody kontrol svarů

Destruktivní kontrola svaru - tuto metodu Ti na doma moc nedoporučuji, ale ať ji nevynecháme. Jednoduše spočívá v rozlomení svaru a přímé kontroly. Provádí se při množstevní výrobě, takže pokud nemáš v plánu v garáži rozjet sériovou výrobu tak Ti to moc nedoporučuji.

Nedestruktivní kontrola svaru - tato metoda už nás bude zajímat. Na profesionální úrovni se používá rentgen, ultrazvuk a podobné metody To je, jak jsem zmiňoval, pro nás taky trochu nemožné. Vizuální kontrolu provádíme určitě pokaždé, ostatně kdo by se na své dílo nechtěl pořádně podívat. Pouhá vizuální kontrola spočívá v předpokladu, že chyby uvnitř svaru se projeví i na povrchu. Věřím, že pokud chyby opakujeme tak i díky kontrole je časem přestaneme dělat. Pak i pouhým zrakem poznáme chyby. Existují pomůcky díky kterým můžeme svár přeměřit, pomocí speciálních nástrojů a spočítat, jestli je svar v normě.

Měrka na koutové a tupé svary : 

Měrka na koutové a tupé svary

Posuvné měřítko na koutové svary : 

Posuvné měřítko na koutové svary

 Posuvné měřítko na koutové svary :

Posuvné měřítko na koutové svary

Papírové pravítko pro měření  podle norem ČSN EN ISO 5817.

Papírové pravítko pro měření  podle norem ČSN EN ISO 5817

 

Těmito základními pomůckami si můžeš i doma zkontrolovat kvalitu svarů. Tyto pomůcky nám na začátek mohou pomoci pokud netušíme, jak vadné svary na první pohled vypadají. Pro lepší pohled doporučuji použití lupy. Dále je možné použití detekčních sprejů ( spreje na kontrolu prasklin a trhlin ) které Ti spolehlivě ukážou jestli jsou ve svarech mikroskopické trhliny.

Na jaké vizuální vady se zaměřit

  • šířku, nepravidelnost, výšku nebo kresbu housenky
  • řádky pórů na okrajích svarů, roztroušené póry na povrchu svarů
  • zápaly a vruby na okrajích svarů, výplň koncového svarů
  • stopy po zapalování oblouku na svařovaných materiálech
  • nesprávný úhel přechodu mezi svarem a základním materiálem 
  • rozstřik, podélné a příčné trhliny

To že by měl svar být v pořádku kvůli výdrži a samozřejmě bezpečnosti snad ani nemusím zmiňovat. Pokud tedy objevíš při kontrole, že svar není v přípustných vadách, nezbývá nic jiného než spoj znovu rozdělit a pokusit se to znova zavařit. 

Pevné ruce a svarům zdar.