Fronius | svářečky | invertory

Fronius svářečky | svářecí invertory a svářecí zdroje

Fronius svářečky a invertory ✅. Absolutní světová špička ✅ v svářecí technice. Jednou zkusíš svářečku Fronius a už nikdy nevyměníš za jinou značku. To Ti garantujeme!

Rakouská kvalita svářecích strojů je nesporná. Léta ověřená po celém světě mistry mezi svářeči. To je Fronius!

Fronius je top. Není nic lepšího na světě v oboru sváření než Fronius

Historie společnosti Fronius

Historie společnosti Fronius začíná v roce 1945. Nabíjení autobaterií tehdy vůbec nebylo samozřejmostí. S tím se však Günter Fronius nechtěl smířit. Začal opravami elektrických přístrojů a konstrukcí svého prvního nabíjecího přístroje využívajícího 50Hz technologii. Prvním sídlem společnosti „Fach-Reparaturwerkstätte für Radio und Elektrotechnik“ se stal starý vojenský barák v Rankleitenu u Pettenbachu. V něm tenkrát bydlela také rodina Froniusova. S malou dílnou vedle obytného prostoru a svým prvním zaměstnancem Andreasem Schinkerem tak položil Günter Fronius základní kámen globálního koncernu.

V roce 1950 Günter Fronius rozšířil svoje výrobní portfolio o svařovací transformátory. Na tomto technologickém základě vyrostla společnost Fronius během následujících desetiletí ve středně velký podnik, který po jeho zakladateli převzali začátkem 80. let jeho děti Brigitte Strauß a Klaus Fronius. Ti stojí za rozhodnutím o posílení růstu internacionalizace, které vedlo k založení dceřiných společností po celém světě. V roce 1992 se navíc rozhodlo, že podnik vsadí na perspektivní problematiku sluneční energie. Díky tomu má dnes Fronius tři solidní pilíře: Perfect Welding - svářecí technika, Solar Energy - solární energie und Perfect Charging - nabíjecí technika akumulátorů.

V geografické a technologické expanzi, kterou zavedli Brigitte Strauß a Klausem Fronius se pokračuje dodnes. Společnost Fronius je dnes zastoupena ve 28 zemích dceřinými společnostmi a ve více než 60 zemích prodejními partnery a reprezentanty. Je uznávána jako inovační a technologická jednička. Od roku 2011 řídí společnost vnučka zakladatele firmy Elisabeth Engelbrechtsmüller-Strauß. Cíl však zůstává po všechny ty roky stále stejný: inovacemi, kvalitou a nejlepšími službami trvale utvářet budoucnost oborů.

 

Svářecí technika Fronius - svářečky

Svářečky Fronius na obalenou elektrodu  - MMA

 

Sváření obalenou je v podstatě první a nejjednodušší svářecí metoda, kterou se svářeč naučí nebo fakticky použije. Celkem snadno se metoda MMA - svařování obalenou elektrodou naučí a samotný svářeč získá vztah a pochopí princip svařování kovů a s tím související elektrické napětí a fungování oblouku.

Svářením obalenou elektrodou lze v podstatě svářet jakýkoli materiál. MMA metoda se používá zejména při práci s ocelovými konstrukcemi či na stavbách potrubí. Velmi rozšířená je i v zámečnictví a kovoprůmyslu. Svařování obalenou elektrodou nabízí možnost tvořit všechny druhy svarů a ve všech polohách. Tedy nad hlavou, stoupací svary, svary shora dolů a podobně. Pro sváření nejsou potřeba ochranné plyny a lze svařovat kdekoli, tedy uvnitř i venku a venku i za nepříznivých podmínek, jako jsou déšť či vítr.

Sváření obalenou elektrodou je kontakt obalené elektrody a svařence a dojde k zapálení elektrického oblouku. V mžiku dojde v podstatě k zkratu mezi dvěma póly a začne proudit elektrický proud. Hořícím elektrickým obloukem vznikne tavné teplo, kterým se odtavuje jádro svářecí obalené elektrody a obal elektrody, který vytváří ochrannou strusku a atmosféru.

Sváření obalenou elektrodou vyžaduje nízké napětí ale vysoký proud. Svářečka funguje na principu změny síťového napětí na výrazně nižší svařovací napětí ale zároveň mění velikosti proudu. Samotný proud se velmi snadno reguluje a nastavuje na svářečce. Právě proud a jeho stabilita  závislá na délce oblouku je nejdůležitější pro kvalitu svaru. Za tímto účelem mají svářecí invertory Fronius stále klesající charakteristiky.

Výhody sváření metodou obalené elektrody
 • Jednoduchost
 • Nezávislost na místě sváření uvnitř nebo venku
 • Nízký hluk a náklady
 • Široké použití na jakýkoli materiál
 • Vysoká kvalita svaru a jeho mechanické hodnoty
Nevýhody sváření metodou obalené elektrody: 
 • Nízká rychlost
 • Velká kouřivost při sváření
 • Průměr elektrody závislý na tlouště svařence
 • Nelze strojně či roboticky automatizovat
 • Ztráta času při výměně obalené elektrody
 • Odstraňování strusky a rozstřiku
Z naši nabídky svářeček Fronius pro obalenou elektrodu:

Svářecí invertor Fronius TransPocket 150

Svářecí invertor TransPocket 150 - výhodný SET

Svářecí invertor Fronius TransPocket 180 Puls

Svářecí invertor Fronius TransPocket 180 Puls - výhodný SET

Svářečky Fronius MIG/MAG - ,,CO2" sváření v ochranné atmosféře

Sváření v ochranné atmosféře plynu MIG/MAG se dělí na MIG - sváření v atmosféře inertního plynu a MAG - sváření v atmosféře aktivního plynu. Obecně je dnes MIG/MAG svařování nejpoužívanější metodou kvůli svoji mimořádné rychlosti a použitelnosti, kde lze svářet ručně i průmyslově díky robotu.

Sváření MIG/MAG je zapálení elektrického oblouku mezi přídavným materiálem - svářecím drátem na cívce a svařencem. Ochrana svaru před okolním kyslíkem je pomocí ochranného svářecího plynu proudícího kolem přídavného drátu z hořáku. Zabraňuje oxidaci materiálu.  

Pro MIG svařování se používá inertní plyn, tedy nereaktivní a to zejména argon nebo helium či jejich směsi. Tyto plyny jsou vhodné pro sváření zejména hliníku, měďi, titanu či hořčíku.

Pro MAG svařování se používá aktivní plyn, tedy reaktivní a to zejména CO2 - Oxid uhličitý nebo směs CO2 s argonem - směsný svářecí plyn či kyslíkem. Tyto plyny jsou vhodné pro sváření nelegovaných, nízkolegovaných či vysoce legovaných materiálů. Nejčastěji černá ocel a nerez.

Výhody sváření metodou MIG/MAG v ochranné atmosféře:

 • Snadná metoda na naučení
 • Vysoká rychlost a výkon
 • Nízké náklady
 • Snadné zapálení oblouku
 • Možnost svářet ručně i robotizovaně

Nevýhody sváření metodou MIG/MAG v ochranné atmosféře:

 • Citlivá na vlhkost a rez, nutné bezvadně chránit plynem
 • Ve volné prostoru citlivá na vítr a průvan, který může odnášet ochranný plyn
Z naši nabídky svářeček Fronius MIG/MAG - ,,CO2" sváření v ochranné atmosféře:

Svářečka Fronius TransSteel 2200 C pro MIG, TIG a MMA

Svářečka Fronius TransSteel 2200 C pro MIG, TIG a MMA - výhodný SET

 

Svářečky Fronius TIG - sváření wolframovou elektrodou a plynem

Sváření TIG je pomocí netavící se wolframové elektrody a ochranné atmosféře inertního plynu. Nejmladší metoda sváření, kterou se dosáhne vysoká kvalita svaru bez rozstřiku. Vhodná metoda zejména pro slabší a tenké materiály všech možných kovů. Zejména nerez, hliník ale i obyčejné černé oceli. Široké použití má tak při výrobě zásobníků, nádrží nebo potrubí.

TIG metoda je elektrický oblouk mezi wolframovou elektrodou, která se netaví a svařencem. Kolem wolframové elektrody proudí inertní plyn - argon, který chrání svařovaní materiál před okolním vzduchem a vznikajícími chemickými reakcemi. Protože se wolframová elektroda neodtavuje, přivádí se přídavný materiál - TIG přídavné dráty, ručně nebo mechanizovaně do svarové lázně.

Wolframová elektroda je základní prvek při sváření TIGem. Wolfram má díky své vysoké odolnosti nejvyšší bod tání cca 3 380 °C a je tak nejvyšší ze všech čistých kovů v periodické tabulce prvků. Díky tomu, když z ní vychází elektrický oblouk, tak se neodtavuje a naopak zahřívá a roztavuje svářený materiál. Za účelem zlepšení vlastností, mohou a jsou wolframové elektrody ještě legovány nejrůznějšími přísadami. Potom je každá různá wolframová elektroda vhodná pro sváření jiného materiálu a označuje se nějakou barvou.

Výhody sváření metodou TIG - sváření wolframovou elektrodou a plynem:

 • Nedochází k rozstřiku materiálu
 • Pohledově mimořádně krásné svary
 • Vysoká kvalita svarů
 • Možnost svářet ve všech polohách

Nevýhody sváření metodou TIG - sváření wolframovou elektrodou a plynem:

 • Složitější metoda na naučení
 • Nízká rychlost
 • Vyšší náklady na centimetr svaru
 • Nutnost perfektního očištění a přípravy materiálu 
 • Není vhodná pro velké tloušťky materiálů
Z naši nabídky svářeček Fronius TIG - sváření wolframovou elektrodou a plynem:

Svářečka Fronius TransTig 170 DC HF Puls

 Svářečka Fronius TransTig 170 DC HF Puls - výhodný SET

Svářečka Fronius TransTig 210 DC HF Puls

Svářečka Fronius TransTig 210 DC HF Puls - výhodný SET

TIG svářečka Fronius AC/DC HF MagicWave 230i Pulz pro TIG

TIG svářečka Fronius AC/DC HF MagicWave 230i Pulz pro TIG - výhodný SET

 

 Do VELKOOBCHODU SVÁŘEČKY FRONIUS