VRD

bezpečnostní systém svářečky - v klidovém stavu je na výstupních svorkách 15 V - invertor je vypnut; při dotyku elektrodou se invertor automaticky zapne