Úhel rozevření

úhel mezi skosenými částmi svarových ploch