Účinnost

účinnost je fyzikální veličina. Udává poměr mezi energií získanou, což může být například strojem vykonaná práce a energií dodanou. Pokud posuzujeme zařízení, které nedokáže energii akumulovat, můžeme účinnost brát jako poměr mezi výkonem a příkonem.