Transferovaný oblouk

elektrický oblouk hoří mezi vnitřní elektrodou umístěnou v hořáku a základním materiálem, použití pro vodivé materiály