Transferovaný oblouk

elektrický oblouk hoří mezi vnitřní elektrodou umístěnou v hořáku a základním materiálem. Použití pro vodivé materiály.