Tepelně ovlivněná oblast

část základního materiálu, která nebyla roztavená, ale změnila vlastnosti