Svarový kov

přetavený přídavný materiál přivedený do tavné lázně