Svarové plochy

části povrchu základního materiálu, které se zúčastní svařování