slope up

funkce umožní postupný náběh nastaveného svařovacího proudu v momentě zmačknutí tlačítka svařování na hodnotu základního proudu