Rozsah svařovacího proudu

Minimální a maximální proud, který jde na svářečkách nastavit a jakým lze svářet