Pulzní systém

zamezuje zborcení tavné lázně během svařování tenkých plechů přechodem z vysoké hodnoty proudu ( hot time ) na nízkou hodnotu ( cold time )