PULS BALANCE

u svařování hliníku možnost změnit časový poměr mezi kladným a záporným napětím na wolframové elektrodě