Přímá polarita

Držák elektrody nebo hořák připojený na záporný pól zdroje - svářečky