Příkon

Příkon je jednotka spotřebované elektrické energie potřebné pro běh svářečky.