PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA

brání poškození svářeček v případě připojení přístroje k příliš vysokému napětí v elektrické síti