přepětí

je napětí, které svojí velikostí převyšuje amplitudu jmenovitého napětí v elektrické síti