Podložení svaru

zhotovení svarové vrstvy ze strany kořene