PAPR

Zkratka z angličtiny pro Powered Air Purifying Respirator je filtračně ventilační jednotka, která se připojí k svářecí kukle a filtruje přivádění vzduch do kukly, který svářeč dýchá. Zejména nutné při sváření hliníku, kde vznikají rakovinotvorné spaliny a ohrožují zdraví svářeče.