Optická třída

udává kvalitu průzoru kuklami a zároveň kvalitu ochrany očí