Netransferovaný oblouk

elektrický oblouk hoří mezi vnitřní elektrodou umístěnou v hořáku a výstupní tryskou = anodou hořáku, pro nevodivé materiály a nanášení povlaků