Nastavení závěru

umožňuje pomalejší ochlazení tavné lázně a výběr svařovacího cyklu "měkčí oblouk", který je velmi vhodný při svařování na místě