Měkké pájení

Pájení se rozlišuje na měkké a tvrdé pájení a to podle teploty tavení pájky. Pájky s teplotou tavení do 500 °C jsou označovány jako měkké a tedy měkké pájení, nad 500 °C označovány jako tvrdé a jde tak už o tvrdé pájení.