Live TIG

Jedná se o vylepšený Lift TIG, kdy se stačí wolframovou elektrodou dotknout materiálu a potom ji od něj odtáhnout , dojde k zapálení oblouku. Není nutné o materiál škrtat.