Indukčnost

Indukčnost řídí rychlost nárůstu a poklesu svářecího proudu, když svářecí dráty kontaktují materiál. Vyšší hodnota indukčnosti zvyšuje dobu zkratu a snižuje zkratovou frekvenci. Výsledkem je širší a pronikavější svařovací oblouk, který je vhodný zejména pro sváření silných materiálů. Menší indukčnost vytváří opak, tedy více zaměřený svářecí oblouk vhodný pro sváření tenkých materiálů, například plechů.