Hranice ztavení

hranice základního materiálu a svarového kovu