HF zapalování

vysokofrekvenční zapalování oblouku = vysokofrekvenční zapálení oblouku bez dotyku wolframové elektrody se svařencem a to prostřednictvím jiskry vyvolané vysokofrekvenčním zařízením a ovládané tlačítkem na hořáku nebo pedálem