GENERÁTOR

zařízení tvořící elektrický proud pro svařování a to v podmínkách, kde není možné připojení ke standardnímu zdroji elektrické energie