Foukání oblouku

odklonění svařovacího oblouku působením magnetických polí