Evropské normy CE

normy zaručují kvalitu konstrukce, chemické a mechanické vlastnosti a dostatečnou úroveň bezpečnosti. Tyto normy stanoví konstrukci zařízení podle směrnic EU