EASY PULSE

svařování s přednastaveným pulzním proudem