Analogové ovládání

Analogové ovládání - ovládání svářeček bez displeje a nastavení hodnot pomocí kolečka - knoflíku. Aktuální nastavená hodnota se pozná, kam ukazuje zářez na kolečku - knoflíku.