aae

Auto Arc Extinction - automatické zhášení oblouku